10 Maddede Haber Dili

Kullanılan dil, cinsel şiddetin algılanış şeklini ve şiddete maruz bırakılanın/hayatta kalanın deneyimini doğrudan etkiliyor. Geniş kitlelere ulaşıyor olduğundan bu konuda medyanın rolü büyük. Fail odaklı, maruz bırakılanı suçlamayan, cinsiyetçi olmayan ve cinsel şiddetin suç olduğunu ortaya koyan bir habercilik diline ihtiyacımız var. işte 10 maddede dilimizi nasıl dönüştürebileceğimizin ipuçları:

  1. Şiddeti yaşayan kişinin beyanı için “iddiasıyla” gibi şüphe uyandırıcı ifadeler kullanmayın, nötr olun.
  2. Şiddet faili için “sapık, canavar, pedofil” ifadelerini kullan- mayın. “Fail”i tercih edin.
  3. “Alçakça, korkunç, iğrenç” gibi uç ve sansasyon yaratan ifadelerden kaçının.
  4. Okuyanlar üzerinde öfke, çaresizlik vb. duygu yoğunluğu yaratacak ifadelerden kaçının.
  5. Eğer görüşülen kişi özellikle tercih etmediyse “kurban” ve “mağdur” ifadelerini kullanmayın.“Hayatta kalan” ya da “maruz bırakılan” ifadelerini tercih edin.
  6. Hayatta kalanın kendini tanımlamadığı veya içinde görme- diği bir gruba, kitleye veya kimliğe referans vermeyin; bunlarla ilgili ima içeren tanımları kullanmayın.
  7. Şiddet fiilini fail ile ilişkilendirerek anlatın, maruz bırakı- lan ile değil. Tecavüzcüsü, istismarcısı kullanımları yerine; tecavüz faili, istismar faili ifadelerini tercih edin.
  8. “Cinnet geçirdi, şeytana uydu, tahrik oldu” gibi failin şiddet davranışlarını meşrulaştıracak tanımlamalardan kaçının.
  9. Cinsel şiddeti; seks, cinsel davranış veya cinsellikmiş gibi gösteren erotik hikaye dili kullanmayın.
  10. Cinsel saldırıyı aktarırken önemsizleştirici veya şiddetin pornografisini üreten dil ve ifadeleri tercih etmeyin.