Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik Atölyeleri ile Neyi Amaçlıyoruz?

Gündem oluşturma, saptırma,algı yaratma ve yönetme işlevleri olan medya, cinsel şiddetle mücadelede birlikte çalışabileceğimiz, iş birlikleri geliştirebileceğimiz önemli ve etkin ortaklardan biridir. Medya atölyelerinde de bu etkin ortağı proaktif hale getirerek cinsel şiddeti besleyen ve destekleyen algıyı dönüştürmek amaçlanır. Konunun gündemleştirilmesi, dönüştürücü dilin ve etik habercilik çerçevesinin yaygınlaştırılması bu atölyelerin esas hedeflerindendir. Bununla birlikte şiddetten hayata kalanların haklarını ihlal etmeyen haberlerin yaygınlaşması ve şiddete maruz bırakılanı kurbanlaştırmayan, asimetrik güç ilişkilerini tekrar etmeyen görsellerin geniş kitlelere ulaşmasını ve cinsel şiddet alanındaki sessizliğin kırılmasını  sağlamak da bu atölyeleri düzenlemenin en temel sebeplerinden biridir. Atölye faydalanıcıları genel olarak iletişim, medya ve gazetecilik öğrencileri, medya profesyonelleri, gazetecilerin yanı sıra yurttaş gazeteciliği ile ilgilenen aktivist ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını da içermektedir.. Atölyede, cinsel şiddetle ilgili haber yapılırken karşılaşılan sorunlara yönelik farkındalığı arttırmak, çözüm önerilerinde bulunmak  ve medya dilinde dönüşüm sağlamak amacıyla cinsel şiddet haberlerinde hak temelli yaklaşımın nasıl uygulanacağına dair temel kavramları içeren ve bir kılavuz niteliğinde olan “Doğru Kelimeleri Kullanmak: Cinsel Şiddet Üzerine Haber Oluşturmak” kitabı temel kaynak olarak kullanılmaktadır. Atölye katılımcılarına cinsel şiddet haberlerinde kullanılan dilin ve görsellerin okuyucular üzerindeki etkisini göstermek için doğru ve yanlış haber dillerini  içeren iki adet doğru/yanlış videosu da atölye sürecinde izletilir. Böylelikle doğru yazılmış bir haber dilinin toplumsal algıyı ne denli değiştirebileceği fikri daha da pekiştirilmiş olur. Deneyimsel öğrenme tekniği ile gerçekleştirdiğimiz atölye, şiddetsiz iletişim içeriği ile toplumsal dönüşümün, iletişimin ve dayanışmanın dönüştürücü etkisini de harmanlayarak katılımcıların interaktif katılımını teşvik etmeyi amaçlar.