Hakkında

Şiddetin özel alan içinde düşünülmesi ve gündelik hayatımıza sirayet etmesi, en temel toplumsal sorunlarımızdan biri. Bu toplumsal sorunu ve yansımalarını evde, okulda, sokakta, işte, kısacası sosyalleşilen her yerde yaşıyoruz, tanık oluyoruz ve maruz bırakılıyoruz. Tüm bunların yansıdığı medya ise toplumsal ahlakı yeniden üreten ve oradan beslenen, maruz bırakılanı suçlayan/utandıran bir dil benimseyerek şiddeti olağan, aynı zamanda görünmez kılabiliyor. Medyada üretilen haber dili de çoğu zaman hem failleri hem de şiddete maruz bırakılanları farklı biçimlerde damgalayarak hak ihlallerine yol açıyor.

Medyanın kamuoyu yaratma ve kanaat oluşturma gücü düşünüldüğünde, bahsi geçen bu şiddettin toplumda hızla genelleşmesi kaçınılmazdır. Bize göre cinsel şiddeti meşrulaştıran, şiddete maruz bırakılanı suçlayan/yargılayan bir anlayış yerine, onay kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunan, cinsel şiddeti görünürleştiren ve suç olduğunu vurgulayan, hayatta kalanı güçlendiren ve haklarını gözeten içerikler üretmek medyanın başat sorumluluklarıdır. Medya, üretimlerinde etik ilkelere olan bağlılıklarını gözden geçirerek  yanlış inanışları ve klişeleri sorgulamalı, hem topluma örnek olmalı hem de toplumsal dönüşümün parçası olmalıdır. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak “Öyle Değil Böyle” diyerek medya üretimlerinde şiddetsiz ve hak temelli bir yaklaşımın benimsenmesine, toplumsal farkındalığın artmasına ve onay kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.


 

2019 boyunca yürüttüğümüz ÖYLE DEĞİL BÖYLE projesi ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayın.

2018 boyunca yürüttüğümüz ÖYLE DEĞİL BÖYLE projesi ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayın.