Haber için izlenecek yol

/ Haber için izlenecek yol

HABERDE DOĞRU DİL

Medyanın, içinde yaşadığımız toplumlarda şiddete dair nasıl konuştuğumuzu, nasıl baktığımızı şekillendirme ve dönüştürme gücü var.

HABERİN ÇERÇEVESİ

Hak temelli cinsel şiddet haberleri nasıl yapılır?

GÖRSEL KULLANIMI

Cinsel şiddet haber örnekleri ve yorumları

HAYATTA KALANLA RÖPORTAJ

Hak temelli cinsel şiddet haberleri nasıl yapılır?