Kaynaklar

/ Kaynaklar

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

https://cinselsiddetlemucadele.org/

 

CŞMD Görsel Arşiv 

https://csgorselarsiv.org/

 

Kampanya: Öyle Değil Böyle! 

https://cinselsiddetlemucadele.org/oyle-degil-boyle/

 

CŞMD Doğru Kelimeleri Kullanmak

https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2019/03/Dogru-Kelimeler-2019.pdf

 

Cinsel İstismar ve Hak Odaklı Habercilik

https://cinselsiddetlemucadele.org/2020/06/08/cinsel-istismar-ve-hak-odakli-habercilik/

 

CŞMD Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik

https://cinselsiddetlemucadele.org/yayinlar/cinsel-siddet-alaninda-hak-temelli-habercilik/

 

Bianet – Haberde Toplumsal Cinsiyet 

https://www.haberdetoplumsalcinsiyet.org/

 

Bianet – Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik El Kitabı

https://bianet.org/files/static/bia_kitaplar/Toplumsal_Cinsiyet_Odakli_Habercilik_El_Kitabi_TR.pdf

 

Bianet –  Çocuk Odaklı Habercilik El Kitabı

https://bianet.org/files/static/bia_kitaplar/Cocuk_Odakli_Habercilik_Elkitabi.pdf

 

KAOS GL – Medyada Nefret Söylemi, Ayrımcılık ve Alternatif Haber Rehberi

https://kaosgldernegi.org/images/library/2016gasteler.pdf

 

CŞMD Görsel Üretimler

https://cinselsiddetlemucadele.org/gorsel-uretimler/

 

CŞMD Kavramlar Sözlüğü 

https://cinselsiddetlemucadele.org/kavramlar-sozlugu/

 

CŞMD Toplumsal Cinsiyet Kavramları

https://cinselsiddetlemucadele.org/toplumsal-cinsiyet-kavramlari/

 

CŞMD Cinsel İstismar Yazı Dizisi

https://cinselsiddetlemucadele.org/cinsel-istismar-yazi-dizisi/

 

CŞMD Destek Sistemi Nerede

https://cinselsiddetlemucadele.org/yayinlar/destek-sistemi-nerede/

 

TGC – Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu

https://tgc.org.tr/bildirgeler/cinsiyet-esitlikci-haber-kilavuzu.html

 

Filmmor – Kadın Cinayetlerini Haberleştirme Kılavuzu

https://drive.google.com/file/d/0B548plmaH-JPR3Z4REJaX3d3cXc/view?resourcekey=0-omP1HJHmq3Mq5l26t_bRcg