Hakkımızda

/ Hakkımızda

Cinsel şiddetle mücadelenin ilk aşamalarından biri cinsel şiddete dair algıyı, kalıplaşmış söylemleri ve yanlış inanışları dönüştürmeye çalışmaktır. Bu sitenin kuruluş amacı da  bu dönüşümü medya ile iş birlikleri geliştirerek, birlikte yapabilmektir. 

Medya, üretimlerinde etik ilkelere olan bağlılığını gözden geçirerek yanlış inanışları ve  klişeleri sorgulamalı, hem topluma örnek olmalı hem de toplumsal dönüşümün bir parçası olmalı. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak bizler “Öyle Değil Böyle” diyerek medya üretimlerinde şiddetsiz ve hak temelli bir yaklaşımın benimsenmesine, toplumsal farkındalığın artmasına ve onay kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Bu nedenle gazetecilerin, medya emekçilerinin, iletişim fakültesi öğrencilerinin, sivil toplumun medya çalışanlarının, yurttaş haberciliği ile ilgilenenlerin ve iletişim fakültesi öğretim üyelerinin yararlanacağı bu web sitesini yayına hazırladık. 

CŞMD Ekibi

Editör ve İçerik Danışmanlığı : Sibel Yükler